Nyheter

 • 7 februari - Snö och istappar i områdena
  • Den smältande snön orsakar ras och istappar på våra fastigheter. Roslagsbostäders Bovärdar ronderar och bevakar kontinuerligt våra områden men ser du som hyresgäst farliga istappar eller snö som riskerar att rasa ner från våra tak, vänligen ring felanmälan eller vår växel 0176-207500. Tack på förhand.

 • 29 januari - Problemet med kabel TV är avhjälpt
  • Enligt leverantören ska det nu fungera och om ni upplever problem förordar de att man gör en kanalsökning. Om problemet kvarstår efter kanalsökningen, kontakta supporten på 0771-44 55 11. Har ni fortsatt problem vänligen kontakta förvaltningen.

 • 29 januari - Fortsatt problem med kabel TV
  • Telia har problem med kabel tv sändningarna i hela Stockholms län och de arbetar på att lösa problemet.

 • 14 januari - Problem med kabel TV
  • Telia har problem med kabel tv sändningarna i hela Stockholms län och de arbetar på att lösa problemet.

 • 11 januari - Tillsammans mot klimathotet!
  • Roslagsbostäder har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

   Klimatförändringarna är ett hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Vi som deltar i Allmännyttans klimatinitiativ ska aktivt bidra till att hejda klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalets ambitioner. Genom Allmännyttans klimatinitiativ höjer vi ambitionsnivån och tar ett bredare grepp kring klimatfrågan. Vi ska arbeta för att aktivt ta till oss ny kunskap och samtidigt bidra med vår egen kunskap inom klimat- och energifrågor till andra företag. Utgångspunkten i initiativet är att alla kan bidra och tillsammans kan vi göra mer.

   ”Att tillsammans arbeta för ett bättre klimat och samhällsmiljö är en självklarhet för oss på Roslagsbostäder”  – VD Ann Söderström

   Mer information hittar ni här https://www.sabo.se/hallbarhet/allmannyttans-klimatinitiativ/ 

    

 • 17 december - Hyreshöjning 2019
  • Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om hyreshöjning för 2019.  Från och med den 1 februari 2019 kommer hyran för lägenheter och parkeringsplatser att höjas med 1,5 %. En positiv utveckling för att fortsatt kunna leverera ett kvalitativt boende för våra hyresgäster samt för att kompensera för ökade drifts- och underhållskostnader.