Nyheter

 • 7 september - Ingen försäljning av Skärsta
  • Med jämna intervaller ser Roslagsbostäders ledning och styrelse över Roslagsbostäders bestånd och för diskussioner om eventuella försäljningar eller förvärv av fastigheter. Beslut fattades att se över möjligheterna att sälja fastigheterna som ingår i området Skärsta, Skärstavägen 2-6 (Skärsta 1:166) samt Kustvägen 7-11 (Skärsta 1:175). Beslutet lyftes till moderbolaget NKAB och slutligen till kommunfullmäktige som biföll beslutet. I början av 2018 inleddes arbetet att hitta en ny fastighetsägare tillsammans med en extern fastighetskonsult. I maj månad presenterades utfallet av arbetet och styrelsen valde att ej anta något av de anbud som inkommit. I och med detta kommer fastigheterna fortsatt vara kvar i Roslagsbostäders bestånd och styrelsen har gett ledningen i uppdrag att se över åtgärder för fastigheternas utveckling.

 • 21 augusti - Missfärgat vatten i Rimbo
  • För tillfället är det missfärgat vatten i Rimbo och Veolia arbetar med problemet. Mer info

 • 2 juli - Varning för falska försäljare av brandvarnare
  • I helgen råkade en hyresgäst ut för ett bedrägeri av en person som utgav sig för att sälja brandvarnare. Vi vill med detta uppmärksamma alla hyresgäster om att vidta försiktighet kring vilka man släpper in i lägenheten och att vara kritisk till vilken typ av produkt försäljarna vill sälja. Roslagsbostäder ser till att det finns brandvarnare i alla lägenheter och byter dessa när de inte fungerar. Upptäcker du att din brandvarnare inte fungerar eller saknas ska du felanmäla detta så kommer vi ut och åtgärdar det. Alla medarbetare på Roslagsbostäder har legitimation som de kan uppvisa vid besöket.

 • 11 juni - Uppgradering 14 juni
  • Torsdag den 14 juni kommer marknads/bostadskö-systemet att uppgraderas vilket innebär att det inte går att logga in på ”Mina sidor”, söka lediga lägenheter eller använda Bytestorget. Systemet beräknas vara igång igen under kvällen samma dag.

 • 5 juni - Funktionen medsökande upphör
  • Den 14 juni kommer kösystemet att uppgraderas för att möta reglerna kring den nya datasyddslagen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. I samband med detta kommer vi även ta bort funktionen som innebär att man kan ha en medsökande. Bakgrunden till detta är främst att vi ser en ökad tendens till att funktionen missbrukas, d.v.s. att det förekommer att personer som inte har tillräckligt med kötid får ett hyresavtal genom att ställa sig som medsökande till en anhörig med högre köpoäng. En annan anledning är att det ska bli tydligare när det kommer till aktivitetskravet. Det är många kunder som tror att det räcker att logga in och uppdatera den ena personen för att båda personerna ska uppdateras när de är medsökande till varandra, vilket då medför att den medsökandes konto raderas till följd av inaktivitet och förlorar sina insparande poäng.

   Vad händer nu? I och med uppgraderingen den 14 juni kommer kopplingen att upphöra mellan de som i dagsläget är medsökande till varandra. Alla personer kommer att finnas kvar i kösystemet så länge man är aktiv/loggar in minst en gång per år. Möjligheten att stå två personer på ett hyresavtal kommer att finnas kvar för de som vid avtalsteckning är make/maka/registrerad partner eller för de som kan uppvisa att de är varaktigt sammanboende enligt folkbokföringsregistret och lever under äktenskapsliknande former.

   Vår förhoppning är att denna åtgärd ska skapa ett system som minimerar risken för missförstånd samt att det i dagens bostadsbrist inte ska gå att smita före i kön och få ett hyreskontrakt på ett felaktigt sätt.

 • 1 juni - Elbil på rull för miljön!
  • Roslagsbostäder arbetar aktivt med att följa Norrtälje kommuns vision om att vara en hållbar kommun där det ska vara lätt att vara klimatsmart. Som ett led i detta har en elbil införskaffats som nu rullar i bostadsområdena. Målet är att successivt införa fler elbilar i fordonsparken.

   Utanför Roslagsbostäders huvudkontor på Lommarvägen 1 i Norrtälje finns även en laddstation uppsatt som är tillgänglig för alla att använda kostnadsfritt. Laddstolpen har två uttag, är av semisnabb klass med Typ 2-uttag (som är standard inom EU) samt håller 32 ampere. Detta innebär att en laddning från tomt till fullt batteri tar ungefär tre timmar.

   För att ladda elbilen behövs ett laddkort, laddbricka eller app. Det är gratis att beställa kort,  bricka och att ladda ner appen på App Store och Google Play. Roslagsbostäder samarbetar
   med Incharge som är ett initiativ från Vattenfall AB. Incharge är ett av norra Europas största laddnät med 4000 laddpunkter i stad och på landsbygd, i Sverige och ute i Europa.