Nyheter

 • 7 september - Matavfallssortering i Rimbo
  • Från och med oktober 2018 inför Norrtälje kommun matavfallsinsamling och först ut att börja matavfallssortera är boende i Rimbo. Att sortera ut matavfall är ett steg mot ett mer hållbart samhälle och drygt 200 av Sveriges 290 kommuner sorterar redan ut matavfall. Matavfallet som samlas in rötas och blir biogas och biogödsel. Biogas fungerar som bränsle för till exempel bilar och bussar, har lägre miljöpåverkan och släpper ut mindre koldioxid än bensin och diesel. I processen där matresterna blir biogas bildas även biogödsel, som kan ersätta konstgödsel på åkermarker när ny mat odlas.

   Hur kommer detta att gå till?
   Under oktober månad kommer varje hushåll att få ett startkit utställt intill lägenhetsdörren. Startkitet består av en påshållare, matavfallspåsar och anvisningar hur man ska sortera. I varje soprum kommer det att finnas matavfallskärl där man slänger sina matavfallspåsar. När man behöver nya påsar finns de lättillgängligt att hämta i ett flertal matbutiker.

   Vad händer om man som hyresgäst inte sorterar ut matavfallet?
   Om det visar sig att det förekommer matavfall i sopkärlen för brännbart avfall kommer Roslagsbostäder att debiteras för s.k. orena sopor. Det innebär att en betydligt högre taxa kommer att debiteras för sophämtningen vilket i slutändan kan komma att synas på hyran för lägenheten.

   Mer information
   I Bonytt som kommer ut i slutet av september kommer man att kunna läsa en intervju med personal på Renhållningsavdelningen på Norrtälje kommun. De berättar om varför och hur man matavfallssorterar samt ger tips och råd. I slutet av oktober kommer vi även att hålla informationsmöten dit man som hyresgäst i Rimbo är välkommen för att få veta mer och ställa frågor. Datum för dessa är den 23 respektive 25 oktober, separat inbjudan med plats och tid kommer att skickas ut ett par veckor innan.

 • 7 september - Ingen försäljning av Skärsta
  • Med jämna intervaller ser Roslagsbostäders ledning och styrelse över Roslagsbostäders bestånd och för diskussioner om eventuella försäljningar eller förvärv av fastigheter. Beslut fattades att se över möjligheterna att sälja fastigheterna som ingår i området Skärsta, Skärstavägen 2-6 (Skärsta 1:166) samt Kustvägen 7-11 (Skärsta 1:175). Beslutet lyftes till moderbolaget NKAB och slutligen till kommunfullmäktige som biföll beslutet. I början av 2018 inleddes arbetet att hitta en ny fastighetsägare tillsammans med en extern fastighetskonsult. I maj månad presenterades utfallet av arbetet och styrelsen valde att ej anta något av de anbud som inkommit. I och med detta kommer fastigheterna fortsatt vara kvar i Roslagsbostäders bestånd och styrelsen har gett ledningen i uppdrag att se över åtgärder för fastigheternas utveckling.

 • 21 augusti - Missfärgat vatten i Rimbo
  • För tillfället är det missfärgat vatten i Rimbo och Veolia arbetar med problemet. Mer info

 • 2 juli - Varning för falska försäljare av brandvarnare
  • I helgen råkade en hyresgäst ut för ett bedrägeri av en person som utgav sig för att sälja brandvarnare. Vi vill med detta uppmärksamma alla hyresgäster om att vidta försiktighet kring vilka man släpper in i lägenheten och att vara kritisk till vilken typ av produkt försäljarna vill sälja. Roslagsbostäder ser till att det finns brandvarnare i alla lägenheter och byter dessa när de inte fungerar. Upptäcker du att din brandvarnare inte fungerar eller saknas ska du felanmäla detta så kommer vi ut och åtgärdar det. Alla medarbetare på Roslagsbostäder har legitimation som de kan uppvisa vid besöket.

 • 11 juni - Uppgradering 14 juni
  • Torsdag den 14 juni kommer marknads/bostadskö-systemet att uppgraderas vilket innebär att det inte går att logga in på ”Mina sidor”, söka lediga lägenheter eller använda Bytestorget. Systemet beräknas vara igång igen under kvällen samma dag.

 • 5 juni - Funktionen medsökande upphör
  • Den 14 juni kommer kösystemet att uppgraderas för att möta reglerna kring den nya datasyddslagen (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. I samband med detta kommer vi även ta bort funktionen som innebär att man kan ha en medsökande. Bakgrunden till detta är främst att vi ser en ökad tendens till att funktionen missbrukas, d.v.s. att det förekommer att personer som inte har tillräckligt med kötid får ett hyresavtal genom att ställa sig som medsökande till en anhörig med högre köpoäng. En annan anledning är att det ska bli tydligare när det kommer till aktivitetskravet. Det är många kunder som tror att det räcker att logga in och uppdatera den ena personen för att båda personerna ska uppdateras när de är medsökande till varandra, vilket då medför att den medsökandes konto raderas till följd av inaktivitet och förlorar sina insparande poäng.

   Vad händer nu? I och med uppgraderingen den 14 juni kommer kopplingen att upphöra mellan de som i dagsläget är medsökande till varandra. Alla personer kommer att finnas kvar i kösystemet så länge man är aktiv/loggar in minst en gång per år. Möjligheten att stå två personer på ett hyresavtal kommer att finnas kvar för de som vid avtalsteckning är make/maka/registrerad partner eller för de som kan uppvisa att de är varaktigt sammanboende enligt folkbokföringsregistret och lever under äktenskapsliknande former.

   Vår förhoppning är att denna åtgärd ska skapa ett system som minimerar risken för missförstånd samt att det i dagens bostadsbrist inte ska gå att smita före i kön och få ett hyreskontrakt på ett felaktigt sätt.