Hyresinbetalning

Betala din hyra i förskott
Som hyresgäst hos Roslagsbostäder är du skyldig att betala din hyra i förskott. Det betyder att t ex hyran för mars månad ska vara hos Roslagsbostäder senast sista bankdagen i februari.

Sen hyra
Att inte betala hyran i tid kan resultera i uppsägning av kontraktet. Om du inte kan betala din hyra eller blir sen med inbetalningen ska du snarast kontakta oss. Klicka här för mer information.

Så betalar du hyran
Det finns flera olika sätt att betala in sin hyra på. Här följer några:

Hyresavi:
Du kan använda den hyresavi som Roslagsbostäder skickar ut till sina hyresgäster ca 8-15 dagar före sista bankdagen i månaden (detta gör vi som en service). Saknas din hyresavi går det bra att ringa oss och beställa på telefon 0176-20 75 00.

En hyresgäst som saknar sin hyresavi är ändå skyldig att betala in sin hyra i tid.

Autogiro:
Du som önskar kan sköta dina hyresinbetalningar via Autogiro. När du är ansluten till Autogirot behöver du inte oroa dig för att missa någon betalning. Vi ser till att betalningen alltid görs på rätt dag. Du behöver inte fylla i och posta några blanketter varje gång du ska betala. Läs mer om hur det fungerar under rubriken Autogiro.

E-faktura:
Du ansluter dig till e-faktura via din privata Internetbank. Kontakta din bank via internettjänsten eller telefon så är du snart igång!

Internetbetalning:
Vid betalning via Internet ska OCR-nummer anges. Du finner ditt OCR-nummer (ca 20 siffror) på hyresavin längst ner till vänster mellan två #-symboler. Hyran betalas in på något av dessa konton:
Plusgiro (f d Postgiro): 480 50 04-1
Bankgiro: 590-3539

Övriga sätt:
Om du önskar betala på andra sätt än ovanstående så ska följande uppgifter finnas med vid inbetalningen:
-Ditt personnummer eller kundnummer.
-Lägenhetens/parkeringens produktnummer.
-Vilken månad det är du betalar för (tänk på att du betalar i förskott).

Hyran betalas in på något av dessa konton:
Plusgiro (f d Postgiro): 480 50 04-1
Bankgiro: 590-3539