Byta bostad

Efter en tids boende kanske din lägenhet känns för liten eller för stor. Familjesituationen eller din ekonomiska situation kan ha förändrats.

Det finns ett par olika tillvägagångssätt att använda sig av för att hitta en annan bostad. Det ena sättet är att man söker ny lägenhet via Intressebanken, d.v.s. de lägenheter som har blivit uppsagda.  Ett annat alternativ är att hitta någon att byta sin bostad med.

Med bostadsbyte menas när två parter där båda innehar ett hyreskontrakt byter bostad med varandra. Alla hyresgäster som har ett förstahandskontrakt har rätt att använda sin bostad för byte till annan bostad under förutsättning att hyresvärden ger sitt godkännande. Avsikten med bytet ska, för de bytande parterna, vara att bo i den nya bostaden.

I menyn ovan under rubriken ”Sök ledigt” finns något som heter Bytestorget. Där kan du som hyresgäst lägga upp en annons om byte för att se om det finns någon annan kund, i eller utanför Roslagsbostäders bestånd, som vill byta lägenhet med dig. Hur Bytestorget funkar kan du läsa nedan. För att vi ska godkänna ett bostadsbyte måste parterna ha beaktansvärda skäl för bytet. Sådana skäl kan vara förändringar i familje-, ekonomi- och arbetssituation. Godkännande av bytet görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst, det vill säga vi kontrollerar att det inte finns några skulder eller störningar hos någon av parterna.

Om det blir aktuellt med ett byte fyller man i någon av blanketterna nedan; ”Bostadsbyte” (gäller vid byte med hyresgäst som inte bor hos Roslagsbostäder) eller ”Bostadsbyte inom Roslagsbostäder” (gäller för byte mellan två hyresgäster som båda bor hos Roslagsbostäder) och lämnar in den till Roslagsbostäder minst 2 månader innan bytet ska genomföras.

Manual Bytestorget – så här går det till!

Vill du komma till Bytestorget – klicka här!

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket delar din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.