Parabol

Du som önskar sätta upp en parabolantenn ska ingå ett skriftligt avtal med Roslagsbostäder. Nedan kan du se delar av vad som ingår i avtalet samt ladda ner ett sådant avtal:

Hyresgästen har rätt att montera parabolantenn på sin balkong/uteplats, däremot inte på väggar och tak som ej ingår i hyresavtalet. Samråd om montage skall ske med Roslagsbostäders bovärd.

Hyresgästen förpliktar sig att utföra montage på ett fackmässigt sätt. Det innebär, förutom att antennen fästs på ett betryggande sätt att den inte får vara störande för grannar.


Hyresgästen förpliktar sig att teckna ansvarsförsäkring som täcker person- eller sakskador som kan förorsakas av parabolantennen.


Hyresvärden ansvarar ej för några som helst skador förorsakade av montage eller drift av parabolantennen.


I de fall hyresvärden blir skadeståndsskyldig gentemot tredje man för skada som beror på parabolantennen, har hyresvärden rätt att i efterhand kräva av hyresgästen vad han erlagt till tredje man.


Vid avflyttning åligger det hyresgästen att demontera parabolantennen och tillhörande kringanslutning samt att åtgärda uppkomna skador.”

Extra kanaler utan parabolantenn
Roslagsbostäders leverantör av kabel-TV erbjuder ytterligare kanaler mot avgift. Läs mer om detta under rubriken TV-utbud.