Hemförsäkring

Roslagsbostäder har som ett led i visionen ”Ett hem att längta till” förhandlat fram ett avtal med länsförsäkringar Roslagen som ger våra hyresgäster 10 % rabatt på Hem-, Fritidshus- och Båtförsäkringar i Stockholms län.

För mer information, kontakta Susanne Öhman
på tfn 0176-28 55 09 eller skicka ett mail till susanne.ohman@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Roslagen
Stora Brogatan 7
761 30 Norrtälje

Hemsida: www.lansforsakringar.se/roslagen