Individuell mätning

Du som har individuell mätning av el och vatten läsa av din förbrukning via KTC MeView.

KTC MeView är en web-baserad applikation framtagen för att ge lägenhetsinnehavare en grafisk vy över förbrukningarna.

För att få tillgång tll systemet krävs en plug-in som kallas för Silverlight. Första gången man ansluter till KTC MeView kommer Silverlight att installeras om det inte redan är det.

KTC MeView stödjer följande web-läsare:
-Internet Explorer
-Chrome
-Firefox
-Safari

Läs gärna vår Användarmanual