Individuell mätning

För dig som har individuell mätning kommer dina hyresavier se något annorlunda ut från November 2018 och framåt. Skatteverket har bestämt att momsen ska redovisas på en separat rad. Detta medföljer inte någon förändring i kostnaden utan är bara en visuell förändring för att tydliggöra summan för moms på avin.

Nu kan du som har individuell mätning av el och vatten läsa av din förbrukning via KTC MeView.

KTC MeView är en web-baserad applikation framtagen för att ge lägenhetsinnehavare en grafisk vy över förbrukningarna.

För att få tillgång tll systemet krävs en plug-in som kallas för Silverlight. Första gången man ansluter till KTC MeView kommer Silverlight att installeras om det inte redan är det.

KTC MeView stödjer följande web-läsare:
-Internet Explorer
-Chrome
-Firefox
-Safari

Användarmanual

Har ni några frågor kring detta, kontakta växeln på tfn 0176-20 75 00.