Parkering

Hyra fordonsplats
Bor du hos Roslagsbostäder har du möjlighet att hyra upp till två fordonsplatser per hushåll. Vi förmedlar p-platser utan motorvärmaruttag, p-platser med motorvärmaruttag, carport, kallgarage, varmgarage samt parkeringsplats för rörelsehindrad där det krävs särskilt tillstånd.

Parkeringsplatsen får endast användas för personbil i besiktigat, godkänt och kördugligt skick som får framföras på allmän väg. Platsen får ej användas för husvagn/husbil/släpfordon etc.

Hur söker jag en fordonsplats?
För att söka en fordonsplats har vi en särskild kö för detta som vi kallar ”fordonsplatskö”. Precis som med lägenheterna gör man en intresseanmälan på den fordonsplats man är intresserad av. Det är sedan den med högst köpoäng som får ett erbjudande om fordonsplatsen. Förtur tillämpas dock de som bor i området, oavsett köpoäng, som du kan läsa mer om längre ned. Du kan göra max tre intresseanmälningar i taget.

Observera att du endast kan stå i kön för fordonsplats om du redan står på ett avtal på en lägenhet hos Roslagsbostäder. Du kan alltså inte ställa dig i kön för fordonsplats om du är en extern kund.

För att ställa dig i kön för ledig fordonsplats loggar du in på ”Mina sidor”, scrollar ner till ”Mina profiler” och till höger om ”Fordonsplats” klickar du på ”Aktivera”.

Du står nu i kö för fordonsplats och får ett poäng per dag från den dagen du ställde dig i kön för fordonsplats. Boendetid får ej tillgodoräknas. När du tackar ja till en fordonsplats nollställs dina poäng i fordonsplatskön och du får aktivera kön igen. Förtur tillämpas de som bor inom området oavsett köpoäng. Exempel: Hyresgäst A bor i området där p-platsen är belägen och har 50 poäng. Hyresgäst B bor i ett annat bostadsområde och har 100 poäng. Båda två gör intresse på samma p-plats. Hyresgäst A blir då den person som blir erbjuden p-platsen i första hand. Blir du erbjuden en fordonsplats som inte räknas till ditt område tillkommer moms på 25 % per månad enligt Skatteverkets regler. Längst ner på sidan kan du se hur de olika momsområdena är indelade.

Läs mer om momsregler för parkeringar på Skatteverkets hemsida.

Vad händer om jag flyttar?
Fordonsplatskön påverkas inte om du flyttar inom Roslagsbostäder. Den nollställs heller inte om du säger upp din fordonsplats och bor kvar hos Roslagsbostäder. Om du flyttar ifrån Roslagsbostäder nollställs poängen för fordonsplatskön eftersom du då blir en extern kund. Uppsägningstiden är, precis som för lägenheter, tre månader.

Uthyrning av fordonsplatser i samband med nyproduktion av bostäder kan ske på annat sätt än via tilldelning genom vår fordonsplatskö.

Anmälan av felparkerade bilar
Felparkerade bilar kan anmälas till parkeringsbolaget P-Service. Om någon tagit din parkering ringer du P-Service på tfn 0771-77 11 00 och anmäler det. Uppger du samtidigt din egen bils registreringsnummer får du tillstånd att använda gästparkeringen. Använder du gästparkeringen utan att först ringa P-Service är risken stor att du får böter då dessa platser enbart är till för besökare och inte till boende i området.

I varje område finns zontavlor uppsatta och innanför zonen gäller ett generellt parkeringsförbud utom på markerade p-platser. Parkering framför garage och carport är inte tillåtet. För i- och urlastning får man stå i max 10 minuter.

Parkeringsböter
Överträdelser av parkeringsreglerna kan leda till parkeringsböter. Undvik denna tråkiga situation genom att hyra en parkeringsplats. Önskar du bestrida en parkeringsböter kontaktar du P-Service på tfn 0771-77 11 00.

Följande tider gäller vid felparkering innan en parkeringsbot utfärdas:
Framför port/gård eller p-förbud zon = 10 min
Avgiftsparkering = 6 min

Så här delas våra momsområden in

Rimbo:
Sånglärkan och Duvhöken – Rimbo Skolväg 11 & 15, Villavägen 4, Villavägen 5, Villavägen 6, Idrottsvägen 3-5, Idrottsvägen 9 och Ängsvägen 12
Kråkan – Tomtavägen 7 och 9
Stenbrottet och Läkaren – Vibyvägen 24 och Bergsvägen 8
Släggan – Smedjevägen 3
Mjölnaren – Håstavägen 2
Tågmästaren – Parkvägen 8-22 och Landstormsvägen 7-13
Semaforen – Ekdalsvägen 12-22 & 24-30
Kv. Ponnyn – Vallby Gårdsväg 14-16

Hallstavik:
Södergärdet – Gamlebovägen 4-10 & 12-18
Centrum och Centrum Syd – Gottstavägen 8-12 och
Odenvägen 2, 4 & 6
Centrum Norr – Carl Wahrens väg 30-38 och Norra Uppsalavägen 12
Skepparen – Carl Wahrens väg 20-22
Häggen och Ängen – Häggvägen 4 och Gamlebovägen 1
Smörblomman – Envägen 10-16

Norrtälje:
Blåklinten, Violen och Maskrosen – Lommarvägen 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 & 25, Lommarvägen 2, 4, 6 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 och Lommarvägen 1 & 27-29
Linnean – Lommarvägen 31-41
Vasagården – Vasagatan 16
Längdhoppet, Höjdhoppet och Rinken – Drottning Kristinas väg 57, 63, 65, 67, 69 & 71
Eneberg och Duvan – Götgatan 6, Kungsgatan 15-17
och Kungsgatan 13
Gnejsen och Graniten – Dalbyvägen 1, 3 & 8
och Färsnagatan 1 & 3
Skogshill – Floragatan 9-13, Roslagsgatan 10-12
Bryggården – Värdshusgränd 5-9, Värdshusgränd 3, Tibeliusgatan 4-10 och Krokvägen 7
Ankan – Arholmagatan 12
Snöskatan – Roslagsgatan 29-33
Lönnen – Vegagatan 13-15, Hamnvägen 5 och
Gransätersgatan 8-10
Göken – Roslagsgatan 20
Växtriket – Lennart Torstenssons väg 8-10 och
Stockholmsvägen 19-21
Studsaren – Bolkavägen 38-50 och Skyttegatan 3-17