Norrtälje – Tallhöjden

Vi planerar att bygga bostäder i området Öster Knutby – mellan anstalten och Vätövägen. Detaljplanearbetet pågår just nu för fullt men det är ännu ej klart hur många bostäder det kommer att bli.