Rimbo – Bålbroskogen

I Bålbroskogen planerar vi bygga ca totalt 75-80 bostäder fördelat på både större och mindre hus. Tomten är omgiven av naturen och därför lägger vi ett stort fokus på samspel med naturen, hän­syn till omgivningen och en variation av storlekar som för tankarna till småskalig­het. Kulörerna går i varma toner som samstämmer med naturen runt omkring. Projekteringsarbetet är tänkt att starta upp under hösten 2020, skisser kan då komma att ändras.