Om oss

Vår vision

Roslagsbostäder har valt att arbeta med visionen
Ett hem att längta till.

”Du bjuder gärna hem dina vänner till ditt bostadsområde. Allt är välvårdat både ute och inne. Lägenheten är fräsch och ändamålsenligt utrustad. Den hyra Du betalar för lägenheten känns rimlig.
Under sommaren är det blommor och grönt i området och under vintern är det skottat och sandat.
Du känner dig trygg i området och på kvällen är belysningen välkomnande. Barnen kan tryggt vistas ute och när Du ska sova är det tyst och lugnt.
Roslagsbostäder kan erbjuda ett boende för alla och vi gör vårt bästa för att Du ska trivas hos oss. Vi hjälper Dig snabbt att åtgärda fel i lägenheten och underhåller när det behövs. Vi tar till oss av Dina synpunkter och vi håller vad vi lovar.”

Vår historia

Roslagsbostäder har vuxit fram på tre hörnstenar från kommunens olika delar. Efter första världskriget var det stor brist på bra bostäder i bland annat Rimbo. För att råda bot på det bildades år 1945 Fastighets AB Rimbohus. Under åren expanderade Rimbohus kraftigt.

I Norrtälje bildades 1953 Stiftelsen Norrtäljebostäder. Skälet var att regementet Lv3 flyttade hit från Stockholm, och behovet av bostäder ökade. Hallstavik var den tredje hörnstenen. Under 60-talet kunde samhället glädja sig åt stor framgång för Holmens pappersbruk. Det medförde ett uppsving för hela bygden. Bruket deltog aktivt i bildandet av stiftelsen Häveröhus 1963.

Fastighets AB Rimbohus, Norrtäljebostäder och Häveröhus fungerade parallellt fram till kommunsammanslagningen 1971, då de tre bolagen tillsammans bildade Norrtälje Kommuns Bostads AB med säte i Rimbo. 1988 ändrades namnet till Roslagsbostäder. Numera finns huvudkontoret i Norrtälje.