Om oss

Vår vision – Ett hem att längta till

Vårt samhälle, den plats vi är med och skapar, är en plats där man
vill vara, dit man vill flytta och den plats vi kallar hemma. Det är en
plats där man känner sig trygg och välkommen. Där ens röst hörs
och där ens bidrag räknas. Platsen där man känner gemenskap med andra och där man vill slå sig ned, leva och med stolthet lämna till sina barn.

Vi vill inte bara ge kommunens invånare en plats att bo. Vi vill i
det här samhället skapa en plats att kalla hemma. Ett hem för alla
människor. Ett hem att längta till.


Vår historia

Roslagsbostäder har vuxit fram på tre hörnstenar från kommunens olika delar. Efter första världskriget var det stor brist på bra bostäder i bland annat Rimbo. För att råda bot på det bildades år 1945 Fastighets AB Rimbohus. Under åren expanderade Rimbohus kraftigt.

I Norrtälje bildades 1953 Stiftelsen Norrtäljebostäder. Skälet var att regementet Lv3 flyttade hit från Stockholm, och behovet av bostäder ökade. Hallstavik var den tredje hörnstenen. Under 60-talet kunde samhället glädja sig åt stor framgång för Holmens pappersbruk. Det medförde ett uppsving för hela bygden. Bruket deltog aktivt i bildandet av stiftelsen Häveröhus 1963.

Fastighets AB Rimbohus, Norrtäljebostäder och Häveröhus fungerade parallellt fram till kommunsammanslagningen 1971, då de tre bolagen tillsammans bildade Norrtälje Kommuns Bostads AB med säte i Rimbo. 1988 ändrades namnet till Roslagsbostäder. Numera finns huvudkontoret i Norrtälje.