Radon

Kommunen har tillsynsansvar för verksamheter inom miljö- och hälsoskydd och i det uppdraget ingår bland annat att se till att radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft. Roslagsbostäder arbetar med denna fråga systematiskt över hela fastighetsbeståndet och utför åtgärder där för höga värden uppmäts. I första hand handlar det om att öka ventilationen i lägenheterna då radon är en gas som kan ventileras bort. I vissa fall räcker det inte och då får man ta till ytterligare åtgärder så som radonsugar i krypgrunder, gipsning av väggar mm. Ibland krävs det att man behöver prova flera olika åtgärder innan man hittar den metod som är verksam i det specifika fallet. Detta innebär att det ibland kan ta tid att åtgärda problemet. Du kan dock själv påverka radonhalten i din lägenhet genom att se till att alla tilluftsventiler alltid är öppna.

Mätning
Mätningen ska utföras under de delar av året då man måste värma upp fastigheten, det vill säga under månaderna oktober – april. Mätperioden ska vara minst två månader för att få ett årsmedelvärde. När mätningen pågår är det viktigt att inte röra eller flytta dosorna eftersom resultatet kan påverkas och bli felaktigt.

Kontakt
Om du vill veta mer om hur vi arbetar med radonfrågan är du välkommen att kontakta vår energisamordnare på tfn 0176-20 75 69.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om radon.