Sponsring

Roslagsbostäder sponsrar
– för ett bättre samhälle

Vi stöttar lokala idrottsföreningar och evenemang som på ett positivt sätt bidrar till kommunens och samhällets utveckling. Vi vill främja organisationer som aktivt arbetar med ungdomsverksamhet och speciellt inom lagsporten som vi anser arbetar aktivt mot att skapa en bra sammanhållning och möjligheter att motverka rasism, mobbing och utanförskap.

Roslagsbostäder stödjer även Narkotikaföreningen som arbetar aktivt i Norrtälje kommuns skolor med drogförebyggande arbete. Vi stödjer Trafikkalendern som arbetar med att öka  barns medvetenhet och säkerhet i trafiken. Vi är även en av möjliggörarna till den uppskattade skolavslutningen och familjefesten i Societetsparken varje år.