Våra områden

Vi är med våra drygt 2 000 lägenheter och ca 160 lokaler kommunens största hyresvärd.

Roslagen ligger på gränsen mellan havet och storstaden. En sagolik natur å ena sidan – pulsen och tempot på mindre än en timmes avstånd å den andra. Roslagsbostäder kan erbjuda ett varierat boende i nästan hela Roslagen. Norrtälje stad har täta kommunikationer med buss och mycket bra väg till Stockholm.