Aktivitetskrav

Till följd av lagkrav genom GDPR har vi infört en kontinuerlig rensning av kön genom att tillämpa ett aktivitetskrav.

Aktivitetskravet innebär att du som sökande måste vara aktiv minst en gång per år för att vara kvar i bostadskön och behålla dina köpoäng. Du måste därför logga in på ”Mina sidor” inom en period på 12 månader. Så snart du har loggat in har du uppdaterat dig för att stå kvar i bostadskön ytterligare 364 dagar. Har du inte loggat in inom tidsperioden kommer dina köpoäng att förloras och du rensas bort ur bostadskön.

För de sökande som har valt ”e-post” som kontaktsätt kommer Roslagsbostäder att skicka ut påminnelser till den angivna e-postadressen när det är 30 respektive 14 dagar kvar till dess att du som sökande rensas bort. Det är därför av stor vikt och ditt ansvar att kontrollera att kontaktuppgifterna stämmer! De sökande som har valt ”brev” som kontaktsätt kommer inte att erhålla några påminnelser. Vi rekommenderar därför de som har möjlighet att byta kontaktsätt från ”brev” till ”e-post”.

Om du har ett aktivt hyresavtal med Roslagsbostäder omfattas du inte av aktivitetskravet. Väljer du att åter ställa dig i vår bostadskö när hyresförhållandet har upphört kommer du att omfattas av aktivitetskravet.