Hoppa till innehåll
Vi har verkat för goda bostäder i över 70 år

Vår historia

Roslagsbostäder har vuxit fram på tre hörnstenar från kommunens olika delar. Efter första världskriget var det stor brist på bra bostäder i bland annat Rimbo. För att råda bot på det bildades år 1945 Fastighets AB Rimbohus. Under åren expanderade Rimbohus kraftigt.

I Norrtälje bildades 1953 Stiftelsen Norrtäljebostäder. Skälet var att regementet Lv3 flyttade hit från Stockholm, och behovet av bostäder ökade. Hallstavik var den tredje hörnstenen. Under 60-talet kunde samhället glädja sig åt stor framgång för Holmens pappersbruk. Det medförde ett uppsving för hela bygden. Bruket deltog aktivt i bildandet av stiftelsen Häveröhus 1963.

Fastighets AB Rimbohus, Norrtäljebostäder och Häveröhus fungerade parallellt fram till kommunsammanslagningen 1971, då de tre bolagen tillsammans bildade Norrtälje Kommuns Bostads AB med säte i Rimbo. 1988 ändrades namnet till Roslagsbostäder. Numera finns huvudkontoret i Norrtälje.

Roslagsbostäder fortsätter att bygga och förvalta bostäder till invånarna i Norrtälje kommun än idag.