Hoppa till innehåll

Vi sponsrar för ett bättre samhälle

Roslagsbostäder är en del av Sveriges Allmännytta och vårt uppdrag är att erbjuda goda hyresbostäder för alla men även att ta ett extra ansvar för samhällspåverkande aktiviteter. Allmännyttan ska främja tillväxten i kommunen genom att skapa goda bostadsmiljöer och bidra till människors livskvalitet genom valfrihet och inflytande. Vi har en stor påverkansgrad när det kommer till bostadsområden och fastigheter och kan nå ännu längre i vårt samhällsansvar genom att samarbeta med kunniga och engagerade organisationer med redan etablerade verksamheter i lokalsamhället där vi alla bor och verkar.

I vår affärsplan har vi satt ambitiösa mål inom hållbarhetsområdena begränsad klimatpåverkan, trygghet och säkerhet samt attraktiva boendemiljöer där en av framgångsfaktorerna för att nå målen kan vara att arbeta aktivt ihop med lokala organisationer. Enligt våra riktlinjer för sponsring ska våra sponsringssamarbeten därför handla om gemensamma initiativ för samhällsengagemang och arbeten för social hållbarhet.

Våra hyresgäster, så väl som kommunens övriga invånare, ska känna förtroende för hur vi hanterar vårt samhällsengagemang och att vi sköter vår sponsring på bästa sätt. Roslagbostäders sponsring behandlas därför offentligt.

Varje år ser vi över våra sponsringssamarbeten och utvärderar nya möjligheter att samarbeta med föreningar som tillsammans med oss vill skapa ett samhälle fyllt av gemenskap, inkludering och inflytande.

Så här arbetar vi med sponsring

Så här söker du sponsring

Ansökning om sponsring kan göras när som helst under året via vårt formulär längst ned på sidan, dock senast 1 oktober för önskan om sponsring nästkommande år. I ansökan ska du beskriva din förening, hur vi kan hjälpa er och vad ni kan erbjuda Roslagsbostäder och våra hyresgäster i ett sponsringssamarbete.

Ansökningsprocessen

 • 1 oktober – sista ansökningsdatum för sponsring nästkommande år
 • Oktober – Roslagsbostäder genomför urval utifrån inkomna ansökningar
 • November – Roslagsbostäder meddelar föreningarna vilka som är aktuella för sponsringssamarbete
 • November – avtalsskrivning och planering av aktiviteter för kommande år
Så här kan ni bidra

Hur kan vi samarbeta?

I ett sponsringssamarbete så bidrar vi med pengar till er organisation i utbyte mot något som är till fördel för våra hyresgäster, för vår verksamhet eller för samhället i stort. Er motprestation kan handla om allt från olika rabatter för våra hyresgäster och/eller att ni ställer upp med personella resurser vid till exempel hyresgästaktiviteter. Här har vi listat några exempel som inspiration för er ansökan:

 • Anordna lovaktiviteter för våra hyresgästers barn (tex fotbollsskola, hockeyskola eller liknande under ett skollov)
 • Låna ut utrustning eller egendom (tex bistå och organisera ponnyridning eller liknande)
 • Anordna en städdag i några av våra bostadsområden där ni samlar in skräp och informerar om er verksamhet till våra hyresgäster.
 • Delta på ett hyresgästevenemang, tex en Bo-dag/mässa där ni kan anordna en tävling i passande form.
 • Rabatter på evenemangsbiljetter för hyresgäster.
 • Ordna ”prova på tillfällen” på er verksamhet för våra hyresgäster.
 • Anordnar en loppis eller annan trivselhöjande aktivitet i ett bostadskvarter.

Våra riktlinjer och urvalskriterier

För transparens och tydlighet har vi valt att arbeta utefter dessa riktlinjer.

Vem kan söka?

Roslagsbostäder välkomnar ansökningar från organisationer och/eller föreningar som vill arbeta tillsammans med oss för ett bättre samhälle. Samarbetena ska gå i enlighet med våra riktlinjer och vår värdegrund samt Norrtälje kommuns sponsringspolicy och värdegrund.

Vår ambition att sprida vårt sponsringsengagemang över de orter där vi är verksamma, dvs Älmsta, Hallstavik, Rimbo och Norrtälje.

Hur sker urvalet?

Roslagsbostäder väljer vilka initiativ de sponsrar utifrån hur väl de ligger i linje med de i affärsplanen uppsatta målen och den gällande strategin. Marknadsansvarig samt Bosocial samordnare samverkar i antagningsprocessen och har mandat att besluta vilka samarbeten som inleds samt till vilken summa per samarbetspartner.

Hur ser en överenskommelse ut?

Inför ett nytt samarbete kommer vi fram till en skriftlig överenskommelse där nedan frågor besvaras och dokumenteras enligt vår mall:

 • Vad är samarbetets syfte och mål?
 • Hur är syftet kopplat till Roslagsbostäders mål och vision?
 • Vad är samarbetspartens uppgift/motprestation?
 • Vilka är ansvariga för samarbetet?
 • När ska faktureringen ske och vilken summa?
 • Under vilken tidsperiod pågår samarbetet?
 • Hur och när ska samarbetet följas upp och utvärderas?

Vad sponsrar vi inte?

 • Enskilda privatpersoner (motparten måste vara en förening eller organisation).
 • Aktiviteter där vi inte erhåller motprestationer som tydligt lyfter vårt varumärke eller är till fördel för våra hyresgäster.
 • Föreningar som endast har elitidrott och ingen barn- och/-eller ungdomsverksamhet.
 • Politiska eller religiösa organisationer/aktiviteter.
 • Diskriminerande aktiviteter i strid med vår värdegrund.
 • Aktiviteter med alltför hög risk för deltagares eller besökares säkerhet.
 • Aktiviteter som riskerar att förknippa oss med negativa associationer – till exempel dopning, alkohol, tobak, miljörisker, oetiska handlingar eller liknande.

Norrtäljes elever får lära sig hur de kan bidra till en mer hållbar värld

”Vi samverkar till en hållbar utveckling i vårt samhälle, vi är stolta att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken – ett samhällsprojekt där tonvikten ligger på att tidigt lära för en hållbar utveckling. Projektet riktar sig till barn i 10-12 års ålder, till dem delas Natur & Miljöboken kostnadsfritt ut som en tredelad läromedelsserie vilken distribueras genom skolan.”