Hoppa till innehåll
Vårt uppdrag

Samhällsbyggare och möjliggörare

Roslagsbostäder är ett så kallat allmännyttigt bostadsbolag. Det betyder att bolaget ägs av kommunen där det verkar och har ett särskilt uppdrag i samhället. Enligt vår branschorganisation Sveriges Allmännytta kan Roslagsbostäders uppdrag beskrivas så här:

Allmännyttan ska bidra till människors livskvalitet genom att erbjuda goda hyresbostäder med valfrihet och inflytande, öka välfärden genom att skapa goda bostadsmiljöer samt främja tillväxten i kommunen genom att tillgodose behovet av hyresbostäder – alltid med långsiktig ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärna. Förändringar på bostadsmarknaden och i omvärlden skapar nya utmaningar för allmännyttan. Det är nödvändigt att utöver kärnverksamheten – att bygga och förvalta hyresbostäder för alla – utveckla rollen som samhällsbyggare och möjliggörare.

Vad är allmännyttan?

Allmännyttan tar samhällsansvar

Visste du att 30% av de som bor i Sverige hyr sin bostad? Ungefär hälften av dem hyr av de så kallade allmänyttiga bostadsbolagen, det vill säga de bolag som ägs av kommunen de bor i.

I allmännyttans uppdrag ligger att agera både affärsmässigt och samtidigt ta ett samhällsansvar och erbjuda hyresgästerna inflytande i gemensamma frågor. Vill du veta mer vad det innebär? Se den korta filmen här bredvid.

Roslagbostäders vision

Mot en hållbar framtid

Vårt samhälle, den plats vi är med och skapar, är en plats där man vill vara, dit man vill flytta och den plats vi kallar hemma. Det är en plats där man känner sig trygg och välkommen. Där ens röst hörs och där ens bidrag räknas.Platsen där man känner gemenskap med andra och där man vill slå sig ned, leva och med stolthet lämna till sina barn.

Vi vill inte bara ge kommunens invånare en plats att bo. Vi vill i det här samhället skapa en plats att kalla hemma. Ett hem för alla människor. Ett hem att längta till.

Roslagsbostäders strategi

En hållbar affär

För att möjliggöra Roslagsbostäders vision har vi valt att arbeta utefter strategin ”En hållbar affär”. Här integreras ägarens krav med de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekonomisk och ekologisk. Vi som bostadsbolag förstår vår unika position att kunna bidra till alla dessa och kommer att agera därefter. Vi har tagit fram måldirektiv och övergripande verksamhetsmål som alla är knutna till de globala målen i Agenda 2030.

Roslagsbostäder ska agera samhällskapare och framtidssäkra verksamheten genom att investera i hållbara lösningar, arbeta långsiktigt och inkluderande med en ekonomi i balans. Läs gärna mer om våra måldirektiv i affärsplanen.

Mer än 75 år i samhällets tjänst

Vi tar vårt uppdrag som samhällsbyggare och möjliggörare på största allvar och har gjort det under många år.  På bilden är ett av våra äldsta områden Sånglärkan i Rimbo byggt 1944 och fortfarande ett av våra mest populära områden. Vill ni läsa mer om vår historia eller efter vilka  värderingar de anställda på Roslagbostäder arbetar efter idag går det bra att klicka på länkarna nedan.