Hoppa till innehåll
STYRELSE:

Roland Brodin (M), ordförande
Claes Holmström (C), vice ordförande
Anders Jonsson (S), 2:e vice ordförande
Hans Burström (M), ledamot
Anders Lehult  (C), ledamot
Rolf Nielsén (L), ledamot 
Sören Karlsson (SD), ledamot
Rolf Ström (MP), ledamot

Personalens fackliga organisationer representeras av Håkan Andersson samt suppleanterna Ann-Charlotte Östling och Arto Lithén.

På bilden. Övre raden från vänster: Rolf Nielsén, Anders Lehult, Roland Brodin, Frida Ranft, Rolf Ström
Nedre raden från vänster: Hans Burström, Claes Holmström, Sören Karlsson, Anders Jonsson

LEDNINGSGRUPP:

Eva Lenngren, VD
Lena-Marie Norlin, Administrativ chef
Helen Wallin, Uthyrnings- och servicechef
Gunnar Ekman, Chef fastighetsutveckling
Susanna Träskelin Friman, Ekonomichef
Sandra Eriksson, Förvaltningschef

På bilden Eva Lenngren, VD