STYRELSE:

Roland Brodin (M), ordförande
Claes Holmström (C), vice ordförande
Anders Jonsson (S), 2:e vice ordförande
Hans Burström (M), ledamot
Anders Lehult  (C), ledamot
Anders Unnerstad (L), ledamot
Frida Ranft  (S), ledamot
Sören Karlsson (SD), ledamot
Rolf Ström (MP), ledamot

Personalens fackliga organisationer representeras av Håkan Andersson samt suppleanterna Ann-Charlotte Östling och Arto Lithén.

På bilden. Övre raden från vänster:
Roland Brodin, Frida Ranft, Anders Lehult, Hans Burström, Anders Unnerstad.
Nedre raden från vänster: Anders Jonsson, Claes Holmström, Sören Karlsson.

LEDNINGSGRUPP:

Eva Lenngren, VD
Lena-Marie Norlin, Administrativ chef
Helen Wallin, Uthyrningschef
Vakant, Chef fastighetsförvaltning
Susanna Träskelin Friman, Ekonomichef
Sandra Eriksson, Förvaltningschef

På bilden Eva Lenngren, VD