Hoppa till innehåll

Styrelse

Roland Brodin (M), Ordförande
Mats Geijer (SD) 1 :e vice ordförande
Anders Jonsson (S) 2:e vice ordförande
Linda Hiort af Ornäs (M)
Estefania Luna Delgado (L)
Göran Wahlberg (KD)
Emma Sjögren (S)
Tage Sundblom (S)
Zee Philip Vieira (V)

Personalrepresentanter är Håkan Andersson samt suppleanterna Ann-Charlotte Östling och Arto Lithén.

Ledningsgrupp

Zara Lahouar, VD
Helen Wallin, Uthyrnings- och servicechef
Gunnar Ekman, Chef fastighetsutveckling
Susanna Träskelin Friman, Ekonomichef
Sandra Eriksson, Förvaltningschef