Hoppa till innehåll

Styrelse

Roland Brodin (M), Ordförande
Mats Geijer (SD) 1 :e vice ordförande
Anders Jonsson (S) 2:e vice ordförande
Linda Hiort af Ornäs (M)
Estefania Luna Delgado (L)
Göran Wahlberg (KD)
Catharina Erdtman (S)
Tage Sundblom (S)
Zee Philip Vieira (V)

Personalrepresentanter är Håkan Andersson samt suppleanterna Ann-Charlotte Östling och Arto Lithén.

Ledningsgrupp

Zara Lahouar, VD
Helen Wallin, Uthyrnings- och servicechef
Magnus Bohm, Chef fastighetsutveckling
Gunilla Cederstrand, Ekonomichef
Sandra Eriksson, Förvaltningschef