Hoppa till innehåll
Vår värdegrund

Medskapande, Engagemang och Ansvar

Roslagsbostäder ska alltså, utöver att tillhandahålla bostäder, även agera som samhällsbyggare och möjliggörare. Det är vårt uppdrag. Därutöver har vi även direktiv från Norrtälje kommun som grundar sig i deras vision om att skapa attraktionskraft och tillväxt samtidigt som man prioriterar att skapa möjligheter för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Här lyfts frihet, förtroende och framtid fram som fokusområden. I kommunens värdegrund presenteras ledorden;
Invånaren först – Allas lika värde – Höga förväntningar. Roslagsbostäders arbete och vår värdegrund tar ett naturligt avstamp i Norrtälje kommuns vision och värdegrund.

Vår värdegrund styr det önskvärda beteendet både gällande Roslagsbostäder som bolag och alla vi medarbetare inom Roslagsbostäder. Vår värdegrund sammanfattar vi med orden:

Medskapande, Engagemang och Ansvar. Vi förkortar orden till akronymet MEA.

På Roslagsbostäder levererar vi enligt dessa löften

För att skapa en arbetsplats där vi arbetar med medskapande är engagerade och tar ansvar har vi tillsammans tagit fram löften till oss själva och vår omgivning att arbeta mot. Här beskriver vi hur varje medarbetare förväntas bete sig utifrån fyra olika perspektiv.

Hur vi är mot våra kunder:

• Jag värdesätter allas lika värde genom att bemöta hyresgästen med både respekt och intresse när jag lyssnar till och besvarar hyresgästens önskemål.
• Jag förstår att mitt främsta uppdrag är att ge god service till våra hyresgäster, även om det ibland innebär att jag behöver säga nej.
• Jag tar mig tid att förklara hur vår verksamhet och våra tjänster fungerar och värdesätter att ge hyresgästen hjälp till självhjälp.

Hur vi är mot varandra:

• Jag är en del av att alla ska känna sig inkluderade och välkomna på arbetsplatsen oavsett bakgrund, etnicitet, kön, ålder, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning.
• Jag är medveten om att mitt beteende är oerhört viktigt för min egen och mina kollegors arbetsmiljö. Därför bidrar jag till ett positivt arbetsklimat präglat av gemenskap och där det är lika okej att be om hjälp som att säga ifrån om man upplever felaktigheter.
• Jag samarbetar med mina kollegor. Jag respekterar deras kompetens och deltar aktivt i samtal genom att lyssna till andras erfarenheter samt delar med mig av mina.

Hur vi arbetar:

• Jag förstår vårt allmännyttiga uppdrag och arbetar därför mot Roslagsbostäders uppsatta mål i linje med vår affärsplan samt vår gemensamt framtagna värdegrund.
• Jag söker aktivt olika sätt att förbättra min service och mitt arbetssätt samt är positivt inställd till utveckling och processförbättringar.
• Jag tar ansvar för min personliga utveckling och kompetensutveckling hos Roslagsbostäder. Jag är tydlig med mina behov och önskemål i samtal med min chef.

Hur vi ansvarar för Roslagsbostäders varumärke och fortsatta utveckling:

• Jag förstår att den service jag ger, mitt beteende och bemötande är det som skapar värde för Roslagsbostäders kunder.
• Jag är den främsta ambassadören när det gäller Roslagsbostäders varumärke. Därför ska mitt agerande spegla vår värdegrund och vår affärsplan.
• Jag har ansvar för Roslagsbostäders långsiktigt hållbara utveckling. Därför tar jag möjligheten att rapportera avvikelser samt förbättringsförslag för verksamhetens utveckling.

Vill du bli en del av vårt team?

Sök jobb hos oss

Lediga jobb hos Roslagsbostäder