Upphandling

Roslagsbostäder genomför ett antal upphandlingar varje år. En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta. Bolaget lyder under Lagen om Offentlig Upphandling SFS 2007:1091 för den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner.

De flesta upphandlingar sker tillsammans eller via Norrtälje Kommun och eventuella aktuella/pågående upphandlingar hittar ni via länken nedan.

Roslagsbostäders e-tjänst för upphandling