Hoppa till innehåll

Hyran för 2024 är överenskommen

NU ÄR VI ÖVERENS

Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder har kommit överens om en generell hyreshöjning på 4,9 % för 2024.

Från och med den 1 februari höjs hyran för bostäder* med 4,9%. Roslagsbostäder höjer även hyran för fordonsplatser med 4,9% – Vi har försökt vara lyhörda och balansera vårt behov av att förvalta våra fastigheter på ett ansvarsfullt sätt i relation till våra hyresgästers situation säger Zara Lahouar VD Roslagsbostäder. – Men precis som för många andra bostadsbolag möter vi stora kostnadsökningar för till exempel räntor och energi vilket medför en hyreshöjning 2024 bekräftar Zara. – Jag är glad att vi kommit överens, men tyvärr täcker inte hyreshöjningen våra kostnadsökningar vilket kan komma att speglas i vilka underhållsåtgärder vi kan ta oss an under året.

VI FÖRHANDLAR ENLIGT TREPARTSÖVERENSKOMMELSEN

Det är Hyresgästföreningen som representerar dig som hyresgäst. I förhandlingarna utgår vi från trepartsmodellen som tagits fram tillsammans med Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Syftet med modellen är en enhetlig och transparent hyressättning där hänsyn tas både till den allmänna kostnadsutvecklingen och till fastighetsbolagens och hyresgästernas situation.

VARFÖR MÅSTE ROSLAGSBOSTÄDER HÖJA HYRAN?

– Vi måste anpassa vår ekonomi för att kunna ge god service, underhålla och ta hand om våra fastigheter berättar Zara. Hyrespengarna används främst till underhåll och skötsel av våra hus samt driftskostnader som räntor, el, värme, vatten och avfall. Utöver kostnaderna för underhåll så går även intäkterna till satsningar på service, trivsel och trygghet så väl som nödvändiga investeringar i energieffektivisering fortsätter Zara.

Om inte hyreshöjningarna går i linje med våra ökade kostnader kan vi behöva göra nedskärningar i både service och underhåll. Vi vet att våra hyresgäster är nöjda med den service vi ger, 90% rekommenderar oss som hyresvärd, – vi vill kunna fortsätta erbjuda den fina service vi gör avslutar Zara.

 

** För lägenheter i kv. Göken (Roslagsgatan 20 A-B) är en hyreshöjning på 2,6% överenskommen på grund av redan hög presumtionshyra.