Hoppa till innehåll

Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder är överens om 1,9 %

Efter beslut i Hyresmarknadskommittén är Roslagsbostäders hyresjustering för 2022 klar. Hyresmarknadskommitténs beslutade om en justering på 1,9 procent och den gäller från och med 1 januari 2022.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder inleddes i september förra året. Men efter flera förhandlingsmöten utan att parterna kom överens begärdes medling i förhandlingarna. Det resulterade inte i någon överenskommelse och då begärde Roslagsbostäder att ärendet skulle lämnas över till Hyresmarknadskommittén för beslut.

Nu har Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder skrivit en överenskommelse i enlighet med beslutet om en hyreshöjning på 1,9 %. VD Eva Lenngren kommenterar:

– Vi har förståelse för att hyresgästerna önskar så låg hyreshöjning som möjligt. Men för att Roslagsbostäder ska kunna upprätthålla en bra förvaltning och standard med underhållna fastigheter för både nuvarande och framtida hyresgäster behöver de årliga hyresjusteringarna utvecklas så att de täcker kostnader för förvaltning av fastigheterna samt gå i takt med kostnadsökningarna.

– Tyvärr når inte årets hyresjusteringar upp till den nivån vilket medför att vi får se över hur vi kan arbeta för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Den retroaktiva hyreshöjningen från januari kommer att fördelas över tre månadshyror.

Eva avslutar med – sammanfattningsvis är det bra att vi nu har kommit i mål med den årliga justeringen av hyran och vi ser fram emot ännu ett år där vi kommer leverera ett kvalitativt boende och bra service till våra hyresgäster.

Den årliga förhandlingen

Så går en hyresförhandling till

  • Förhandlingarna påbörjas oftast i september.
  • Hyresvärden kallar Hyresgästföreningen till förhandling och lämnar samtidigt ett yrkande.
  • Hyresgästföreningen lämnar sitt motbud till hyresvärden.
  • Representanter från Hyresgästföreningen och hyresvärden möts och förhandlar om hyrorna.

Så går en medling till

  • Vid hyrestvister i den årliga hyresförhandlingen kan man som part, och om man är medlem hos organisationen Sveriges Allmännytta, begära stöd med medling. Det görs hos Hyresmarknadskommittén, HMK.
  • Medlarna tar del av handlingarna och lämnar ett medlingsbud till de lokala parterna.
  • Om ovanstående inte resulterar i en överenskommelse kan parterna välja att återuppta förhandlingarna eller att lämna vidare det till Hyresmarknadskommittén för beslut. Utifrån de underlag som lämnas in kommer de att fatta ett beslut i ärendet.