Affärsplan

Affärsplan för hållbar utveckling

Det lilla stegets kraft är att förstå att i varje liten handling inom Roslagsbostäder skapas en reaktion som påverkar omgivningen. Därför ansvarar vi som arbetar inom bolaget för att  summan av alla våra reaktioner bidrar till en ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar om social och ekologisk hållbarhet. Med tydliga mål och stöd av en gemensam värdegrund ska varje dagligt beslut ta oss ett steg närmare visionen om ett hem att längta till, idag och i framtiden.

För att framgångsrikt stödja det kommunala uppdraget och bidra till det lokala hållbarhetsarbetet måste styrelsen ha en tydlig strategi och tydliga mål om hur Roslagsbostäder ska drivas och utvecklas. Affärsplanen lägger grunden för Roslagsbostäders arbete de kommande åren och bolagets långsiktiga agerande. Affärsplanen kommer att revideras årligen för att anpassas till förändringar i omvärlden.

Tillsammans jobbar vi för en hållbar utveckling för hyresgästerna, kommunen och Roslagsbostäder.

Affärsplan_2021