Kvalitet & Miljö

Roslagsbostäders kvalitets- och miljöarbete är en hörnsten i arbetet att ständigt förbättra servicen till våra hyresgäster.
Sedan 2002 är Roslagsbostäder certifierat enligt FR 2000 (Företagarnas Riksförbunds kvalitets- och miljöledningssystem för småföretag).

Att vi infört ett kvalitets- och miljöledningssystem innebär att vi på ett strukturerat och målmedvetet sätt hela tiden söker vägar för att förbättra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön inom företaget. Arbetet syftar till att gynna såväl kunder och personal som företaget och miljön.

Konsekvent miljösatsning ger resultat
Grunden till företagets miljöarbete är en målinriktad ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt.

Källsortering
Vi ska kunna erbjuda våra hyresgäster moderna miljöhus där flera sorters avfall kan sorteras. En del hyresgäster kan kompostera sitt matavfall.

Bidra till ett miljövänligare boende – och spar pengar!
Du som bor hos Roslagsbostäder kan utöver att källsortera göra flera viktiga insatser för att bidra till ett miljövänligare boende och samtidigt spara pengar både åt dig själv och åt Roslagsbostäder!

Konkreta tips finns att läsa här på hemsidan under rubriken Spara energi och vatten.