Ledning & Styrelse

Roslagsbostäder är ett allmännyttigt d.v.s. ett kommunägt bostadsbolag med Norrtälje kommun som enda ägare. Vi erbjuder bostäder på fyra olika orter runt om i kommunen. Huvudkontoret finns i Norrtälje och vi har distriktskontor i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

STYRELSE:
Sune Alm, ordförande
Claes Holmström, 1:e vice ordförande
Roland Brodin, 2:e vice ordförande
Kjell Drotz, ledamot
Mats Wedberg, ledamot
Anna Wicksell, ledamot
Anders Unnerstad, ledamot

Personalens fackliga organisationer representeras i styrelsen av Johan Stark och Håkan Andersson. Suppleanter är Ann-Charlotte Östling och Arto Lithén.

STYRGRUPP:

Ann Söderström, VD
Helen Wallin, Uthyrnings- och servicechef
Per Bergströmer, Bygg- och teknikchef
Caroline Andersson, Ekonomichef
Sandra Eriksson, Förvaltningschef
Elin Ross, Marknadsansvarig
Erika Hellsten, HR-ansvarig
Helen Österman, IT-chef