Ledning & Styrelse

Roslagsbostäder är ett allmännyttigt d.v.s. ett kommunägt bostadsbolag med Norrtälje kommun som enda ägare. Vi erbjuder bostäder på fyra olika orter runt om i kommunen. Huvudkontoret finns i Norrtälje och vi har distriktskontor i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik.

STYRELSE:
Roland Brodin (M), ordförande
Claes Holmström (C), vice ordförande
Anders Jonsson (S), 2:e vice ordförande
Hans Burström (M), ledamot
Anders Lehult  (C), ledamot
Anders Unnerstad (L), ledamot
Frida Ranft  (S), ledamot
Sören Karlsson (SD), ledamot
Rolf Ström (MP), ledamot

Personalens fackliga organisationer representeras i styrelsen av Håkan Andersson samt suppleanterna Ann-Charlotte Östling och Arto Lithén.

LEDNINGSGRUPP:

Eva Lenngren, VD
Nicklas Grandin, Affärsutvecklare
Helen Wallin, Uthyrnings- och servicechef
Per Bergströmer, Bygg- och teknikchef
Susanna Träskelin Friman, Ekonomichef
Sandra Eriksson, Förvaltningschef
Elin Ross, Marknadsansvarig
Erika Hellsten, HR-ansvarig
Helen Österman, IT-chef