Hoppa till innehåll

Våld. Är. Aldrig. Okej.

Våld är mer än sparkar och slag. Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja, eller från att avstå att göra något som den vill. Du har rätt att leva ett liv fritt från våld.

Våld är alltid en ensidig handling och det är den som använder våld som bär hela ansvaret. Ett våldsamt beteende kan se ut på många sätt och kan ibland vara svårt att känna igen för den som lever i det. Det kan vara svartsjuka, ilska eller en destruktiv relation. Våld är en handling som skadar, ger smärta, skrämmer eller kränker.

På Socialtjänsten i Norrtälje kommun finns en specialiserad mottagning för dig som är utsatt för våld i nära relationer. De finns för att hjälpa dig som är utsatt eller utsätter andra och vill ha hjälp. Kontakta dem omgående för att få hjälp.