Hoppa till innehåll
Elledningar genom landskapet
Varje kilowattimme (kWh) räknas

Varför ska vi spara el?

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter för Sverige att exportera och importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen. Varje kilowattimme (kWh) räknas.

 

Varje kilowattimme (kWh) räknas

När du sparar så hjälps vi åt

Vi dämpar elkostnaderna

Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för att användningen överskrider det vi kan producera och importera.

Vi visar solidaritet

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Gör en Harry - spara el!

Alla kan göra en insats - även du!

Tre konkreta insatser som gör skillnad:

  • Ta kortare duschar eller duscha mer sällan så förbrukar du mindre varmvatten.
  • Byt alla lampor till LED som håller betydligt längre och drar mycket mindre.
  • Välj att sluta slösa och stäng av saker som drar el när du inte använder dem tex TV, dator eller lampor.

I filmen här tipsar Harry Olsson på ett humoristiskt sätt om fler sätt att spara in hemma. Se den!

Varje kilowattimme räknas

Konkreta tips för dig som bor i hyresrätt