Student eller nyrekryterad?

Är du student eller nyrekryterad?

Sök bostad hos Campus Roslagen! De erbjuder bostad för dig som studerar på eftergymnasial nivå eller blivit anställd hos ett företag i Norrtälje kommun.

Läs mer här på Campus Roslagens hemsida