Hoppa till innehåll

Bostadsbyte

När du har ett hyresavtal med Roslagsbostäder har du så kallad bytesrätt. Det betyder att du kan byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt inom Roslagbostäder eller till en hyresrätt hos en annan hyresvärd. För att ett bostadsbyte ska kunna genomföras behöver ett antal kriterier uppfyllas.

 • Förutsättningen för lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.
 • Bytesrätten omfattar endast möjligheten att byta sin lägenhet mot en annan hyreslägenhet. Man kan byta hyresrätt mot hyresrätt eller en stor hyresrätt mot två mindre eller tvärt om.
 • För att ansöka om ett byte ska du ha bott i din nuvarande lägenhet i minst 12 månader*.
 • Lägenheterna besiktas och eventuella skador samt onormalt slitage betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske.
 • Ansökan ska ske skriftligt genom vår blankett om bostadsbyte (notera att det finns två alternativ av blankett).
 • Den som ska teckna kontrakt på lägenhet hos Roslagsbostäder ska uppfylla våra grundkrav för uthyrning.
 • Avtalen måste vara påskrivna innan tidpunkten för bytet.
 • Vid önskan om byte av parkeringsplats i samband med ett lägenhetsbyte är det tillgång och efterfrågan på parkeringsplatser i området som styr om det kan godkännas.
 • De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet.

*Om hyresgästen, eller bytesparten, har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om lägenhetsbyte bör tillstånd endast lämnas om det finns synnerliga skäl för bytet, till exempel dödsfall inom familjen.

Hur går ett bostadsbyte till?

 • Det är du som hyresgäst som ansvarar för att hitta en hyresrätt att byta till. Annonsera exempelvis din lägenhet i facebookgrupper för bostäder för att hitta någon att byta med.
 • När du hittat någon att byta med är det dags att ansöka om byte. Fyll i en blankett för bostadsbyte och blanketten måste undertecknas av båda parter.
 • Om ansökan inte är komplett returneras den. Normal handläggningstid är ca 2 månader men under juni, juli och augusti kan handläggningstiden vara längre.
 • Om ansökan godkänns kommer parterna överens om vilket datum bytet ska genomföras och nya hyresavtal upprättas därefter.

Vid önskan om byte av parkeringsplats i samband med ett lägenhetsbyte är det tillgång och efterfrågan på parkeringsplatser i området som styr om det kan godkännas.

Vänligen kontakta uthyraren på ditt distrikt om du har några frågor om bostadsbyte.

Vad händer om jag byter lägenhet utan lov från Roslagsbostäder?

Om ett byte genomförs utan tillstånd eller på oriktiga uppgifter kan hyresrätten förverkas, det vill säga de kontrakt som är tecknade med Roslagsbostäder kan komma att sägs upp.

Ansökan om bostadsbyte

Fyll i en ansökningsblankett och skicka in till Roslagsbostäder

Blanketter