Bostadsbyte

När du har ett hyresavtal med Roslagsbostäder har du så kallad bytesrätt. Det betyder att du kan byta din hyresrätt mot en annan hyresrätt inom Roslagbostäder eller till en hyresrätt hos en annan hyresvärd. För att ett bostadsbyte ska kunna genomföras behöver ett antal kriterier uppfyllas.

 • Förutsättningen för lägenhetsbyte är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt.
 • Bytesrätten omfattar endast möjligheten att byta sin lägenhet mot en annan hyreslägenhet. Man kan byta hyresrätt mot hyresrätt eller en stor hyresrätt mot två mindre eller tvärt om.
 • För att ansöka om ett byte ska du ha bott i din nuvarande lägenhet i minst 12 månader*.
 • Lägenheterna besiktas och eventuella skador samt onormalt slitage betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske.
 • Ansökan ska ske skriftligt genom vår blankett om bostadsbyte (notera att det finns två alternativ av blankett).
 • Den som ska teckna kontrakt på lägenhet hos Roslagsbostäder ska uppfylla våra grundkrav för uthyrning.
 • Avtalen måste vara påskrivna innan tidpunkten för bytet.
 • Bilplats och garage ingår inte i ett lägenhetsbyte.
 • De köpoäng du har i vår kö nollställs när du byter lägenhet.

*Om hyresgästen, eller bytesparten, har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om lägenhetsbyte bör tillstånd endast lämnas om det finns synnerliga skäl för bytet, till exempel dödsfall inom familjen.

Annonsera och hitta någon att byta med

Bytestorget - se lägenheter för byte

På marknadsplatsen Bytestorget kan du som hyresgäst hos Roslagsbostäder som vill byta din lägenhet lägga ut en annons om lägenhetsbyte. Du når den via våra app, på Mina sidor, eller via länken nedan. Bytestorget är öppet för alla att söka lägenhet på, men det är bara hyresgäster hos Roslagbostäder som kan annonsera.

Hur går ett bostadsbyte till?

 • Det är du som hyresgäst som ansvarar för att hitta en hyresrätt att byta till. Annonsera exempelvis din lägenhet på Bytestorget och sociala media för att hitta någon att byta med.
 • När du hittat någon att byta med är det dags att ansöka om byte. Fyll i en blankett för bostadsbyte, observera att det finns en blankett för byte inom Roslagsbostäder eller en blankett för byte till en annan hyresvärd.
 • Blanketten måste undertecknas av båda parter, och vara oss tillhanda minst två månader före det månadsskifte då bytet planeras äga rum.
 • Vi kontaktar dig för handläggning.

Observera att bilplats och garage inte ingår i ett lägenhetsbyte. Vänligen kontakta uthyraren på ditt distrikt om du har några frågor om bostadsbyte.

Vad händer om jag byter lägenhet utan lov från Roslagsbostäder?

Om ett byte genomförs utan tillstånd eller på oriktiga uppgifter kan hyresrätten förverkas, det vill säga de kontrakt som är tecknade med Roslagsbostäder kan komma att sägs upp.

Ansökan om bostadsbyte

Fyll i en ansökningsblankett och skicka in till Roslagsbostäder

Blanketter