Hoppa till innehåll

Andrahandsuthyrning

Kanske uppstår en situation i livet när du vill hyra ut din bostad temporärt. Ofta går det bra så länge det finns så kallade beaktansvärda skäl. Det är vad hyresnämnden kallar olika anledningar till när du som hyresgäst har rätt att låta någon annan bo i din hyresrätt under en begränsad tid. I styckena nedan går vi igenom de skälen. Om anledningen till varför du vill hyra ut din bostad i andra hand finns med i listan välkomnar vi din ansökan om andrahandsuthyrning via blanketten du laddar hem längst ned på sidan.

Skriftligt godkännande krävs alltid från Roslagsbostäder för att få hyra ut lägenheten i andrahand. Ansökan beviljas normalt sex månader eller max ett år. Därefter kan man ansöka om eventuell förlängning enligt nedan. Andrahandsuthyrning beviljas ej när ett hyresavtal är uppsagt.

 

Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning

Arbeta eller studera på annan ort

Tillfälligt arbete/studie på annan ort (ej pendlingsbart avstånd, det vill säga mer än cirka tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg) eller i annat land. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år.

Särskilda familjeförhållanden

Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. För att beviljas detta får man inte ha bott tillsammans tidigare. I ansökan ska namn och personnummer till personen du ska provbo med uppges. Samtycke till uthyrning ges för 6 månader med möjlighet till en förlängning på ytterligare 6 månader.

Ålder eller sjukdom

En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl om han eller hon läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Läkarintyg erfordras. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år.

Andra beaktansvärda skäl

Det ska vara särskilda situationer där hyresgästen har påtagliga skäl att inte använda lägenheten, men samtidigt skäl att behålla anknytningen till den. Exempelvis vård av anhörig i dennes hem, militärtjänstgöring eller längre utlandsvistelse i mer än 4 månader. Vid utlandsvistelse ska kopia på biljett eller annat styrkande underlag erfordras samt kontaktperson/fullmakt till en person  i Sverige. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år.

Du måste ansöka och få tillstånd innan du hyr ut

Hyr du ut utan tillstånd kallas det olovlig andrahandsuthyrning vilket kan leda till vräkning eller avhysning. Om uthyrningen är olovlig och andrahandshyran för hög, kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.  En olovlig andrahandsuthyrning klassas som en misskött relation med Roslagsbostäder vilket leder till att du inte har möjlighet att hyra någon lägenhet hos oss de kommande två åren. Roslagbostäder arbetar strategiskt mot olovlig andrahandsuthyrning och gör regelbundna kontroller i såväl bostadsområdena som av pågående avtal.

Hyran ska betalas i tid och störningar ska inte ske

Det är alltid du som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyror betalas in i tid och att din hyresgäst inte stör sina grannar. Ni som första- och andrahandshyresgäster bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan. Det avtalet ska kunna visas upp för Roslagsbostäder när vi ber om det. Hyresgästföreningen har en mall för kontrakt vid andrahandsuthyrning på hyresgastforeningen.se.

Viktigt att veta är att en andrahandshyresgäst till privatperson med förstahandsavtal aldrig kan överta hyresavtalet.

Vill du hyra ut i andra hand? Ansök först.

Fyll i blankett för ansökan om andrahandsuthyrning

Blanketter

Misstänker du att någon hyr ut utan lov?

Om du misstänker olovlig andrahandsuthyrning uppskattar vi om du tipsar oss i formuläret nedan.