Hoppa till innehåll

Inomhusklimatet

Så här fungerar vår ventilation och vårt värmesystem

Roslagsbostäder har centralvärmesystem med effektiv och miljösmart fjärrvärme i våra fastigheter. När utomhustemperaturen under flera dygn ligger runt 10-15 ° sätter sensorer automatiskt igång värmen. I lägenheterna finns vattenburna element med termostat för att känna av din inomhustemperatur.

Vid årstidsskifte kan man uppleva en fördröjning i effekt vilket är helt naturligt då systemet behöver tid för att ställa om temperaturen.  Vi tackar för ditt tålamod vid väderomslag. Roslagsbostäder arbetar aktivt med att begränsa vår klimatpåverkan genom att effektivisera energianvändningen genom att successivt byta ut gamla system mot nya mer effektiva.

Vad ska temperaturen vara?

I enlighet med folkhälsomyndighetens allmänna råd om inomhustemperaturer samt i överenskommelse med hyresgästföreningen så ska temperaturen i bostadslägenheter inte understiga 20°C och golvtemperaturen ska inte understiga 18°C. Vid höga utomhustemperaturen är riktvärdet gällande inomhustemperaturer 26°C varaktigt och 28°C under kortvarig tid.

Temperaturen i lägenheten ska mätas i den så kallade vistelsezonen. Med vistelsezon menas 60 cm från innervägg och 1 meter från yttervägg.  Mät aldrig nära en yttervägg eller fönster.

Roslagsbostäder har som fastighetsägare ansvaret att säkerställa funktionen av värmesystemet och genomför därför kontinuerligt kontrollmätningar och funktionskontroll av värmesystemet i bostäderna. Vi har även en upprättad rutin för hantering av felanmälan. Om du skulle uppleva att din inomhustemperatur inte ligger inom ramen för tolerant temperatur ber vi dig kontakta felanmälan.

Vårt mål är att hålla temperaturen runt 20-21 grader. För varje gradökning ökar fastighetens energianvändning vilket bidrar till en negativ klimatpåverkan.

Stäng aldrig ventilerna

Luft in, tilluft: Det finns olika typer av ventiler för tilluft, men gemensamt för alla är att de aldrig ska vara helt stängda. De släpper in frisk luft i lägenheten och ska alltid stå öppen några millimeter, även på vintern. En sorts tilluftsventil är springventil, som på bilden. Den sitter under eller över ett fönster.

Håll frånluftsventilerna rena

Luft ut, frånluft: Håll frånluftsventilerna rena. Torka inte av dem med en fuktig trasa, använd istället dammsugaren eller en torr trasa. Ventilerna är justerade för att ge rätt luftflöde, så ändra inte den inställningen. Täck aldrig för en frånluftsventil, för då slutar ventilationen i din lägenhet att fungera.

Så här får du en behaglig inomhustemperatur

För att du ska uppleva ett behagligt inomhusklimat är det viktigt att samtliga ventilationsspjäll/luckor alltid är öppna. De finns ofta ovanför eller under fönstren. Om de är stängda kan du uppleva drag från dörren, dålig luft  och i vissa fall även lukter utifrån.

Möbler eller gardiner ska aldrig placeras nära framför elementet eller framför ventilerna, då fungerar inte värmesystemet som det ska.

Belysning, hushållsapparater, sol och människor ger ett värmetillskott i lägenheten. När temperaturen stiger över 21°C minskar värmen till elementen automatiskt. Elementen kan då till och med bli helt kalla och det är fullt normalt.

Se videon här under för fler tips på hur då får ett behagligt inomhusklimat.