Hoppa till innehåll

Underhåll och besiktning

Så här fungerar lägenhetsunderhållet

Vill du boka en besiktning?

Vi tillämpar Behovsstyrt Lägenhetsunderhåll (BLU) vilket innebär att hyresgästen påkallar underhåll och fastighetsägaren besiktar lägenheten för att bedöma ytskikten och beslutar eventuell åtgärd.

Som fastighetsägare står vi för kostnaden av underhållet vid normalt slitage. Finns det skador och självvållad förslitning av ytskikt får hyresgästen själv bekosta underhållet. Om du bott i lägenheten i minst 3 år och upplever ytskikten slitna så går det bra att boka tid för en statusbesiktning.

Viktigt att tänka på inför en besiktning

Nyckeln

Vid besiktning är det viktigt att vi får möjlighet att komma in i lägenheten vid den tiden. Det finns flera sätt:

  • nyckel i tub
  • ställa låset i serviceläge
  • huvudnyckel (på vissa områden)

Om du väljer att fästa din nyckel i tuben är det väldigt viktigt att det enbart är nyckel utan nyckelringar. Hålet är litet och sitter det något på nyckeln fastnar den och vi får inte ut nyckeln.

Lägenheten måste vara besiktningsbar 

När vi besiktar är lägenheten oftast möblerad. Underlätta gärna för oss genom att skriva en lapp och lägg innanför dörren till besiktningsmannen på de skador du känner till som kan vara svåra att se (exempelvis under mattor eller bakom tavlor).

I det fall lägenheten inte är besiktningsbar, det vill säga att den är övermöblerad eller belamrad så besiktningsmannen inte kan komma fram, så kommer besiktningen att avbrytas och ni kommer att debiteras en timmes arbetstid. Det ligger på er som hyresgäst att omgående åtgärda denna brist och kontakta besiktningsmannen för att boka en ny tid.

Läs protokollet noga

När besiktningen är utförd får du ett besiktningsprotokoll. Läs igenom det noga och kontakta oss enligt kontaktuppgifterna på protokollet vid frågor eller funderingar.

Om du exempelvis vid en statusbesiktning eller omflyttningsbesiktning upptäcker ett fel vid inflyttningen (något som ej är med i protokollet) så fotografera felet, beskriv vad som är fel, var i lägenheten och lämna det skriftligt till besiktningsmannen. Gärna på e-post till besiktning@roslagsbostader.se eller lämna det skriftligt på distriktskontoret.

Kontakta oss för att boka besiktning

Besiktningsavdelningen

Får jag måla om och tapetsera själv?

Ja, du har rätt att själv måla eller tapetsera väggar i lägenheten men tänk på att:

  • Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört.
  • Välj inte extrema färger eller mönster.
  • Du får ingen ersättning för material eller arbete från hyresvärden.

Om du senare flyttar från lägenheten så görs en avflyttningsbesiktning och då kan du bli ersättningsskyldig för återställandet om arbetet inte är fackmannamässigt utfört eller om du valt en extrem färg eller mönster.

Kontakta gärna distriktskontoret om du går i tankar om att måla om så hjälper de dig rätt.

Att tänka på vid inflytt?

Läs mer om den besiktning som gjordes innan du flyttade in och vad du som ny hyresgäst måste tänka på.

Läs mer om inflyttning

Att tänka på vid inflytt?

Läs mer om den besiktning som gjordes innan du flyttade in och vad du som ny hyresgäst måste tänka på.

Att tänka på vid utflytt?

Läs mer om den avflyttningsbesiktningen som görs i samband med att du säger upp lägenheten.

Läs mer om utflyttning

Att tänka på vid utflytt?

Läs mer om den avflyttningsbesiktningen som görs i samband med att du säger upp lägenheten.