Hoppa till innehåll

Trivselregler

I ett flerbostadshus bor du nära dina grannar. Det kräver att du tar hänsyn till, och har tolerans för, andras sätt att leva. Här har vi samlat  våra viktigaste trivselregler som gör det lite trevligare att bo nära varandra.

Du har vårdnadsplikt

Som hyresgäst är du ansvarig för att vårda din lägenhet på ett sådant sätt så den inte skadas. Det betyder att du är ansvarig för ytskikten, exempelvis golv, väggar, kök och badrum under hela tiden som du hyr lägenheten. Om lägenheten missköts kommer du att bli ersättningsskyldig för överslitage den dag du flyttar från lägenheten.

Om något i lägenheten går sönder, läcker eller behöver bytas ut ska du kontakta felanmälan. Du är också skyldig att skyndsamt anmäla fel och brister i elinstallationer i lägenheten.

Ställ aldrig saker utanför dörren eller i entrén.

Om en olycka eller brand skulle uppstå är de gemensamma utrymmena din utrymningsväg och räddningspersonalens väg in.

Det förbjudet att ställa hinder så som barnvagnar, cyklar, dörrmattor, skor eller liknande saker i trapphus, källargångar, förrådsgångar eller tvättstugor.

Grilla inte på balkongen eller uteplatsen med kol eller gasolgrill

Du får aldrig grilla på balkong eller uteplats med kol eller gasolgrill på grund av brandrisken. Det är tillåtet att använda el-grill under förutsättning att grilloset inte stör grannarna (nyhet 2021).

Du kan också ta med en egen grill till gården eller använda gemensamma grillplatser på de gårdar där det finns. Tänk dock på att kontrollera vindriktning och avstånd till grannarna. För att undvika brand – placera grillen långt ifrån fasaden och se till att den är ordentligt släckt innan du lämnar den.

Musik och ljud

Ta hänsyn till dina grannar så att de inte störs av ljud från din lägenhet, exempelvis musik eller tvättmaskin. Det gäller dygnet runt, men är förstås extra viktigt sena kvällar, nätter  och tidiga mornar.

Det ska vara tyst i fastigheten efter klockan 22.00 på vardagar och klockan 23.00 natt mot helg.

Om du ska ha fest – prata gärna med dina grannar i god tid före, men tänk på att du ändå är skyldig att visa hänsyn. Sluta festen i lagom tid och skruva ner musiken så att grannar inte störs.

Rökning stör

Rökning på balkongen är en vanlig källa till konflikt. Rökning på balkongen eller i lägenheten är generellt inte förbjudet, men som hyresgäst i ett flerbostadshus ingår det ett stort mått av anpassning från varje person för att alla ska trivas tillsammans.

Hyresgäster får inte röka i sådan omfattning så att grannarna störs. I trapphus, källare, tvättstuga och övriga allmänna utrymmen är rökning förbjudet.

Borra aldrig i badrummet

Det är inte tillåtet att bryta tätskiktet i badrummen – det vill säga borra hål i väggarna för att montera skåp, duschdörrar eller liknande. Det kan medföra fuktskador och vattenläckage. Använd istället alternativa upphängningsanordningar så som sugproppar eller klisterkrokar.

Tänk på säkerheten vid egna installationer

Vill du installera något i lägenheten, tex en tvättmaskin eller diskmaskin så behöver du själv beställa och bekosta installationen av en behörig installatör. På grund av den ökade risken för brand eller vattenläckage är det viktigt att tvättmaskinen, torktumlaren och diskmaskin endast användas medan du är hemma och vaken. Du är ansvarig för maskinen och de eventuella skador den orsakar. När du flyttar ska maskinen tas bort och platsen ska återställas till ursprungligt skick.

Vi godkänner paraboler på balkonger och uteplatser så länge de inte förstör fasaden eller utgör en risk. Kontakta oss för godkännande innan installationen.

Montera ingenting i fastighetens ytterväggar

Det är förbjudet att montera exempelvis staket, markis, fast tak eller glasväggar i fastighetens ytterväggar eller kringliggande konstruktioner. Vill du montera en parabol, kontakta oss först. Vi godkänner paraboler på balkonger och uteplatser så länge de inte förstör fasaden eller utgör en risk.

Cyklar, barnvagnar och mopeder

Cyklar ska ställas i cykelställ eller förvaras i cykelrum. På vintertid underlättar du för snöröjningen om du ställer in din cykel. Barnvagnar ska förvaras i lägenheten alternativt om det finns ett barnvagnsrum. Mopeder får enbart förvaras utomhus på avsett plats.

Förråd

Det är förbjudet att förvara bensin, kemikalier eller andra brandfarliga material i förrådet (samt på balkonger och uteplatser). Dra aldrig in el i ditt förråd. Bygg inte om eller bygg för väggarna på ditt förråd. Förrådet ska alltid vara låst, även om du inte nyttjar det.

Du ansvarar för dina barn och gäster

Som hyresgäst hos oss är det du som ansvarar för att dina gäster och dina familjemedlemmar inte stör grannarna och är försiktiga om trapphus och gårdsmiljöer.

Mata inte djur

Mata inte djur och fåglar på gården eller från din balkong då mat och fröer även lockar till sig skadedjur. Vilda djur på gården kan också störa grannar och husdjur.

Bollspel, studsmattor & pooler

Nyttja gärna gården till lek och umgänge, men kom ihåg att ta hänsyn till andra. Fotboll är inte tillåtet på gårdarna. Använd hellre fotbollsplaner och andra lämpliga ytor i närområdet.

Det är inte tillåtet att sätta upp studsmattor eller badpooler på din uteplats eller ute på våra områden på grund av säkerhetsrisken.

Husdjur

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet. Men tänk på att hundar och katter inte får rastas på gården och att de alltid ska hållas kopplade i området. Var uppmärksam om någon granne är rädd för djur och visa extra stor omtanke om ni möts. Husdjur får inte följa med till tvättstugan med hänsyn till allergiker.