Hoppa till innehåll

Radonmätningar

Radon finns överallt – i marken, luften och vattnet. Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:

  • marken under och runt om huset
  • byggnadsmaterialet
  • vattnet som används i hushållet.

Kommunen har tillsynsansvar för verksamheter inom miljö- och hälsoskydd och i det uppdraget ingår bland annat att se till att radonhalten i alla bostäder är lägre än 200 Bq/m3 luft. Roslagsbostäder arbetar med denna fråga systematiskt över hela fastighetsbeståndet och utför åtgärder där för höga värden uppmäts.

Mätning
Vi mäter kontinuerligt genom att placera små dosor/puckar i trapphus och lägenheter. Mätningen utförs under de delar av året då man måste värma upp fastigheten, det vill säga under månaderna oktober – april. Mätperioden varar minst två månader för att få ett årsmedelvärde. När mätningen pågår är det viktigt att inte röra eller flytta dosorna eftersom resultatet kan påverkas och bli felaktigt. Vi informerar alltid i förväg innan en mätning påbörjas.

Åtgärder
Det vanligaste sättet att hantera radon i fastigheter är att öka ventilationen i lägenheterna då radon är en gas som kan ventileras bort. I vissa fall räcker det inte och då får man ta till ytterligare åtgärder så som radonsugar i krypgrunder, gipsning av väggar mm. Ibland krävs det att man behöver prova flera olika åtgärder innan man hittar den metod som är verksam i det specifika fallet. Detta innebär att det ibland kan ta tid att åtgärda problemet. Du kan själv påverka radonhalten i din lägenhet genom att se till att alla tilluftsventiler alltid är öppna.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om radon. Du kan också kontakta vår växel och be att få tala med en av våra energitekniker om du har frågor om radon eller radonmätningar i din fastighet.