Andrahandsuthyrning

Om du vill flytta från din bostad under en begränsad tid kan du hyra ut den i andra hand om du har synnerliga skäl och godkännande från hyresvärden. Orsaken kan t.ex. vara studier, tillfälligt arbete på annan ort om orten ligger längre bort än vad som anses utgöra normalt pendlingsavstånd eller om du vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning. Du har även rätt att upplåta din hyresrätt i andra hand för att provbo under äktenskapsliknande förhållande.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan Roslagsbostäders skriftliga medgivande. En skriftlig ansökan ska fyllas i minst två månader innan den tilltänka andrahandsuthyrningen ska äga rum och blankett för detta finns att ladda ner på vår hemsida eller att hämta på något av våra kontor.  Tillståndet är alltid tidsbegränsat, som regel sex månader upp till ett år, och anledningen måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Tillståndet kan förlängas efter en ny ansökan om skälet kvarstår. Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, kan förlora sin hyresrätt. Det gäller även för garage- och parkeringsplatser.

Skärpta regler om olovlig andrahandsuthyrning 

För att motverka olovlig andrahandsuthyrning har regeringen beslutat att skärpa lagstiftningen from. den 1 oktober 2019. Nu kan hyresvärden säga upp ditt avtal utan varning eller chans till rättelse om du hyr ut i andra hand utan hyresvärdens godkännande. Kontakta därför alltid oss om du funderar på att hyra ut så hjälper vi dig rätt.

Hyressättning: När du hyr ut din din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.
Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse.

Att tänka på vi uthyrning

När du ska hyra ut din lägenhet i andra hand är att det är viktigt att ett skriftligt avtal upprättas mellan dig och din andrahandshyresgäst som reglerar bland annat hyrestiden, hyresnivån, vad som ingår i hyran samt hur hyran ska betalas. Det är också viktigt att komma ihåg att det är du som hyresgäst hos Roslagsbostäder som är ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan t ex gälla krav på hyran, störningar eller andra ärenden som har med lägenheten att göra.

Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten om du inte ska flytta tillbaka. Lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning
1. Ålder eller sjukdom
En hyresgäst kan ha beaktansvärda skäl för uthyrning om hon eller han läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom. Hyresvärden tar inte ställning till om det är sannolikt att hyresgästen kommer att återvända till lägenheten. Däremot försvagas skälen för uthyrningen ju längre tid hyresgästen vistas borta från lägenheten. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år.

2. Tillfälligt arbete på annan ort
För att tillfälligt arbete på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning ska orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år.

3. Studier på annan ort
För att studier på annan ort ska utgöra beaktansvärda skäl för uthyrning ska orten ligga längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, det vill säga mer än cirka tio mil och en restid som överstiger en och en halv timme per dag, enkel väg. Samtycke ges för ett år i taget och sammanlagt maximalt tre år.

4. Särskilda familjeförhållanden
Särskilda familjeförhållanden kan vara när en hyresgäst vill provbo i ett parförhållande. Det blivande samboparet ska inte tidigare ha bott tillsammans. Provboende kan ske i den enes eller andres bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad. Samtycke till uthyrning ges för 6 månader med möjlighet till en förlängning på ytterligare 6 månader.

5. Andra skäl
Hyresgästen kan ha beaktansvärda skäl även i andra fall än de som har nämnts ovan. Det ska vara fråga om särskilda situationer där hyresgästen har såväl påtagliga skäl att inte använda lägenheten som skäl att behålla anknytningen till den. Som exempel kan nämnas vård av nära anhörig i dennes hem eller om hyresgästen är frihetsberövad. Samtycke till uthyrning ges för högst ett år i taget. Den sammanlagda tiden kan ej överstiga tre år.

Riktlinjer för andrahandsuthyrning, SABO och Fastighetsägarna 2015.

Mer om andrahandsuthyrning kan du läsa i Jordabalken 12 kap, Hyra, §40.