Hyresgästföreningen

Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen arbetar med boinflytande. Målsättningen är att samarbetet ska präglas av information, inflytande och samverkan. Boinflytandeverksamheten riktar sig till alla boende.

Vi samverkar kring kvarterslokalerna för att skapa mötesplatser i våra bostadsområden. De lokala hyresgästföreningarna kan använda lokalen till aktiviteter som skapar trygghet, gemenskap, inflytande och trivsel i bostadsområdet. Hyresgästerna får använda lokalerna för egna aktiviteter och är då ansvariga för lokalen under den tiden. Möjligheten att låna lokalen för egna aktiviteter omfattar alla hyresgäster i bostadsområdet, inte bara för de hyresgäster som är medlem i Hyresgästföreningen. Kvarterslokalerna administreras av de lokala hyresgästföreningarna och/eller en kvarterslokalsansvarig.

För att få kontaktuppgifter till de lokala hyresgästföreningarna och kvarterslokalansvariga ring ansvarig på Hyresgästföreningen, Erik Waller, på 010-45 91 384 vardagar mellan 8-17.

Här kan du läsa mer om Hyresgästföreningen:
https://www.hyresgastforeningen.se/