Snöröjning

Snöröjningsplan

I samband med snöfall påbörjas snöröjningen vid torrsnö när snödjupet är ca 10 cm och vid blötsnö vid ca 5 cm. Halkbekämpning sker i så nära anslutning som möjligt till plogning eller vid behov. Utförandet sker till snöfallets längd och omfattning.

Snöröjning och halkbekämpning sker med dels egen personal med eller utan maskin, och dels med entreprenör under perioden 15 oktober – 15 april. Egen personal arbetar i första hand vardagar kl. 07:00-16:00. Utförandetid och eventuella avvikelser noteras i snö- och sandjournal. Helgberedskap hålls när väderleken så påkallar.

Snöröjning och halkbekämpning utförs i första hand av tillfartsvägar, entrévägar och andra huvudstråk inom samtliga bostadsområden. Förskolor, särskilda boenden, gruppboenden etc är prioriterade. Då detta är klart sker kompletterande snöröjning av gång- och cykelvägar, entréer, trappor, besöksparkeringar mm. Snöröjning och halkbekämpning av förhyrda parkeringsplatser utförs ej.

Bor man som hyresgäst i en marklägenhet med egen ingång ansvarar hyresgästen för snöröjning och halkbekämpning på den mark som hör till lägenheten. Till exempel vid den egna entrén.

Observera att parkeringsplatser samt uteplatser/balkonger inte ingår i snöröjningen! I hyresavtalet för parkeringsplatsen framgår det att det är hyresgästen själv som ansvarar för snöröjning av den egna platsen. Det är även hyresgästens ansvar att utföra snöröjning av den egna balkongen och/eller uteplatsen. Om detta sker från en balkong så måste säkerheten för de förbipasserande säkerställas.