Uppsägning

Uppsägning ska vara skriftlig både för lägenhet och för bilplats*. Använd gärna den förtryckta uppsägningshandlingen i hyresavtalet eller blanketten nedan. Det går även bra att skriva en egen uppsägningshandling. Observera att uppsägningen av ett hyresavtal även omfattar samdebiterade produkter.

Följande uppgifter ska finnas med i uppsägningshandlingen:

  • Kontraktsinnehavarens namn, telefonnummer och nya adress.
  • Kontraktsinnehavarens kundnummer** och/eller personnummer.
  • Produktnummer** (d v s lägenhetsnummer/ bilplatsnummer), åtta siffror: XX-XXX-XXX.
  • Kontraktsinnehavarens underskrift.

Uppsägningshandlingen kan lämnas in på något av våra kontor eller sändas med brev. OBS! Det är inte godkänt att lämna sin uppsägning per fax eller telefon. Om en uppsägning inkommer via e-post måste en undertecknad uppsägningsblankett vara oss tillhanda senast en vecka senare.

Uppsägningstiden är tre månader. Endast hela kalendermånader räknas. Uppsägningshandlingen ska vara Roslagsbostäder tillhanda senast sista arbetsdagen i månaden före uppsägningstidens början. Vid interna byten samt vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid. För att en månad ska tillämpas vid dödsfall gäller förutsättningen att uppsägningen sker samma månad som dödsfallet inträffat.

Nedan finns även en blankett som kan användas om det är två hyresgäster på hyresavtalet och den ena vill säga upp sin del.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket delar din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

 

* Bilplats = parkeringsplats/carport/garage.
** Produktnummer och kundnummer kan du finna på hyresavtalet och på hyresavin. Lägenhetens produktnummer finns även på en liten vit skylt ovanför ytterdörren.