Värme

Som vi alla vet behöver vi spara på miljön. Ett sätt som Roslagsbostäder valt är att effektivisera energianvändningen, vilket också innebär en ekonomisk besparing för hyresgästerna. Om vi skulle höja inomhustemperaturen till 23°C skulle det kosta hyresgästerna cirka 2 000 000 kr/år, d.v.s. 1 000 kr/lägenhet och år.

Därför har vi följande policy:
Temperaturen i bostadslägenheter ska inte understiga 20°C.
Vad gäller golvtemperaturen ska den inte understiga 18°C.

Denna temperatur ska mätas i vistelsezonen. Med vistelsezon menas 0,6 meter från innervägg och 1 meter från yttervägg.

Belysning, hushållsapparater, sol och människor ger ett värmetillskott i lägenheten som man bör ta tillvara på. Därför har vi i de flesta lägenheterna termostater på elementen. När temperaturen stiger över 21°C på grund av dessa värmetillskott, minskar värmen till elementen automatiskt. Elementen kan till och med bli helt kalla om värmetillskottet är stort.

Om Du tycker det är kallt i lägenheten, titta först på termometern innan Du ringer felanmälan.
Felanmälan görs via vår hemsida dygnet runt. Felanmälan kan även göras på telefon vardagar mellan klockan 7.00 – 9.00 på följande tfn-nummer:

Norrtälje – 0176-20 75 35
Hallstavik – 0176-20 75 62
Rimbo – 0176-20 75 01

Fler energitips kan du hitta på vår hemsida under ”Information boendet/ Spara el och vatten”.

Se även Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 2005:15 (M)